Защо hclo4 е по-силен от hclo3?

Това е въпрос, който нашите експерти получават от време на време. Сега имаме пълното подробно обяснение и отговор за всеки, който се интересува!

Попитан от: Оливър Макдермот старши
Резултат: 4,3/5(19 гласа)

По-голям брой отрицателни атоми, присъстващи в окси-киселината прави киселината по-силна. ... ефективен при отнемане на електронната плътност от кислородния атом, свързан с водорода. На свой ред, електроните на H−O връзката се изтеглят по-силно от H-атома.

HClO4 по-силен ли е от HClO3?

HClO4 е по-силна киселина от HClO3 .

Защо HClO4 е най-силната киселина?

Защо HClO4 е по-силна киселина от H2SO4? ... Степента на окисление на Cl в перхлорната киселина (HOClO3) е +7, докато тази на S в сярната киселина (H2SO4) е +6. По-висока степен на окисление на централния атом , по-лесно е разцепването на връзката O-H и следователно киселината е по-силна.Коя е най-силната киселина HClO4 HClO3?

The HClO4 има най-много кислородни атоми, така че трябва да е най-силната киселина. Киселинната сила на оксокиселините на хлора е в реда 'HClO4,HClO3,HClO2,HClO' Обяснете накратко причината за това.

Коя е най-силната киселина HClO HClO2 HClO3 HClO4?

Така порядъкът на киселинната сила е HClO(две) .

Твърдение: „HClO_(4)“ е по-силна киселина от „HClO_(3)“. Причина: степен на окисление на `Cl` в `HClO

Намерени са 33 свързани въпроса

Коя от следните е най-силната киселина HClO4?

Киселинната сила на оксикиселините на един и същ халогенен атом се увеличава с увеличаването на степента на окисление на халогенния атом. И така, измежду следните, степента на окисление на хлора е максимална в HClO4, която е +7. Следователно, HClO4 е най-силната киселина.

HClO4 по-силен окислител ли е?

Перхлорната киселина (HClO4) е a по-силен окислител отколкото хипохлорната киселина (HOCl). - В съединението HOCl хлорът е в степен на окисление +1. - В съединението HClO4 хлорът е в степен на окисление +7. ... - Така че, HClO4 е по-силен окислител.

Коя е най-силната киселина в света?

Флуороантимонова киселина е най-силната известна супер киселина. Той е 20 квинтилиона пъти по-киселинен от 100% сярна киселина и може да разтваря стъкло плюс множество други вещества.

Коя е най-силната киселина h2so4 или HClO4?

... може да се предвиди, че перхлорна киселина, HClO4 , е по-силна киселина от сярната киселина, HдвеТАКА4, която трябва да бъде по-силна киселина от фосфорната киселина, H3СЛЕД4. За даден неметален централен атом, киселинната сила се увеличава с увеличаване на степента на окисление на централния атом.


Коя е най-силната киселина от следните?

Силата на оксикиселините може да се определи и с помощта на степента на окисление на централния атом. Колкото по-висок е степента на окисление на централните атоми, толкова по-киселинна е оксикиселината. Тъй като в HClO3степента на окисление на Cl е най-висока, така че HClO4 е най-силната киселина сред дадените.

HClO4 силен или слаб ли е?

7-те общи силни киселини са: HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4 и H2SO4 (само 1-ви протон). За силна киселина, като HCl, Ka е огромен (толкова голям всъщност, че дори не го изброяваме и казваме, че реакцията е завършена - съществуват само продуктите, H+ и Cl-).

Защо HClO4 е по-силна киселина от H2SeO4?

(a) Изберете всички правилни твърдения относно относителната киселинна сила на двойки киселини от изборите по-долу. ... H2SeO4 е по-силна киселина от HClO4 защото Se е по-голям от Cl . HClO е по-силна киселина от HClO2, защото има по-малко кислород около централния Cl атом.

Защо карбоксилната киселина е по-силна от фенола?

Образуваният карбоксилатен йон се стабилизира чрез резонанс чрез ефективна делокализация на отрицателния заряд. ... Следователно, на карбоксилатният йон проявява по-висока стабилност в сравнение с феноксиден йон. Следователно карбоксилните киселини са по-киселинни от фенолите.


Защо HClO4 е по-силна киселина от h2so3?

hclo4 е силен, защото няма по-голям кислороден атом . колкото повече кислороден атом, толкова повече електрони ще бъдат изтеглени от o-h връзката и толкова повече тази връзка ще бъде отслабена. между h2so4 и h2 so3 подобна причина.

Защо перхлорната киселина е най-силната киселина от сярната киселина?

Поради по-високото състояние на окисление и по-високата електроотрицателност на Cl, ClO3 част от HClO4 дърпа по-силно електроните на O-H връзката и следователно може да разруши връзката O-H по-лесно, за да освободи протон, отколкото SO2 част в H2SO4.

Какъв тип киселина е hclo4?

Перхлорната киселина е хлорна оксокиселина . Това е спрегната киселина на перхлорат.

Коя е най-силната киселина и защо?

Например, солната киселина идва при около pH 1,6, азотната киселина при 1,08 и чиста сярна киселина при огромно рН -12. Това прави сярната киселина най-силната „нормална“ киселина, която ще намерите.


Коя е най-слабата киселина?

Йонизация на слаби киселини

Структурата на ацетатния йон, CH3COO−, е показана по-долу. В разтвор на оцетна киселина установено е, че равновесните концентрации са [CH3COOH]=1.000; [CH3COO-]=0.0042. Оценете pH на този разтвор и равновесната константа на йонизация на оцетната киселина. Така pH=−log0,0042=2,376.

Защо HClO4 е слаб окислител?

Окислителната способност на HClO4, HClO3, HCLO2, HClO е в следния ред: HClO >HCLO2 >HClO3>HClO4, тъй като окислителната способност на оксикиселините на хлора е обратно пропорционална на термичната стабилност на тези киселини т.е. колкото по-висока е термичната стабилност, толкова по-ниска ще бъде окислителната способност на оксикиселината и обратно.

Защо HClO4 се окислява най-малко?

защото окислителните състояния на хлора в HClO4, HClO3, HCLO2, HClO са съответно 7,5,3,1, така че HClO с най-ниска Степента на окисление на хлора има най-голяма тенденция да се окислява и да повишава степента си на окисление . тъй като, по-високо е окислението не. по-висока е окислителната способност.

Защо HClO4 се държи като киселина и като окислител?

Повечето киселини на Brønsted могат да действат като окислители, защото киселинният протон може да се редуцира до водороден газ . ... Те включват азотна киселина, перхлорна киселина, хлорна киселина, хромна киселина и концентрирана сярна киселина, наред с други.


Кои са силните киселини HClO3?

HClO3 и HClO4 са силни киселини поради множеството кислородни атоми, свързани към централния атом. HClO2 обаче е слаба киселина.

NH3 силна киселина ли е?

NH3 е a слаба основа с pH 11 (при стандартни условия), но също така се счита за амфотерно, което означава, че може да действа както като киселина, така и като основа при различни условия.

Коя от изброените е най-силната киселина ch3cooh?

И така, най-силната киселина е CCl$_3$COOH .